Tréniková pravidla Pilates Clinic

pilates_clinic_daniel_muller_pilates_extension_05

Individuální trénink Pilates Clinic - Client Program

  • Na základě telefonické omluvy či potvrzené sms osobním trenérem pilates 24 hodin před individuálním tréninkem je lekce zrušena s možností náhradního termínu - platba je přesunuta na další trénink.
  • V případě zrušení individuálního tréninku v době kratší než 24 hodin osobnímu trenérovi lekce jekce zrušena avšak bez možnosti náhradního termínu - platba je odečtena z trénikového balíčku.
  • Pozdní příchod klienta není možné v rámci tréninku nahradit, čas určený pro individuální trénink pilates je přesně vymezen na základě dohody plánovaného tréniku klienta a sobního trenéra pilates.