pilates_clinic_daniel_muller_pilates_cadillac_11Individuální tréninkový Pilates Clinic - Client Program zahrnuje

  • úvodní diagnostiku Pilates Institute®
  • 55ti minutové lekce s osobním trenérem dle programu Pilates Clinic - Client Program (časové prodloužení je možné dle kapacity Pilates Clinic a dle možnosti osobního trenéra)
  • odborné vedení a kontrolu
  • pravidelné vyhodnocování
  • neustálý vývoj progresivity cvičebního programu
  • individuální přístup
  • zábavné a zdravotní cvičení hlubokého svalového stabilizačního systému páteře
  • cvičení se specializovanými pomůckami, kterými je Studio Pilates Clinic Praha vybaveno
  • cvičení na speciálních pilates strojích - reformer, cadillac, spine corrector, lady barbel ad. , které vyvinul sám autor tak, jako se pracovalo a dodnes pracuje při individuálním tréninku Pilates na celém světě počínaje originálním studiem Pilates v New Yorku od Joseph Hubertus Pilates.