RUTINA - 8. princip Pilates

pilates_clinic_daniel_muller_magic_circle_roll_upPoslední z principů Pilates cvičení se odkazuje na myšlenku pravidelného, stále se opakujícího, rutinního cvičení. Jen tak můžeme komplexně opakujícími se pohyby odstranit naše špatné hybné návyky. Například v držení těla můžeme získat nové, dokonalé návykové stereotypy pro správnou funkčnost pohybového aparátu za předpokladu pravidelného, neustálého, kontrolovatelného cvičení. Bez něj to bohužel nepůjde.

Na druhou stranu se někteří opět mylně domnívají, že ihned po odcvičení první lekce s Instruktorem Pilates či s Osobním Trenérem Pilates budou umět naprosto vše z nepřeberného množství zásobníků a variant cviků Pilates. Snad si i někteří mohou myslet, že celkovou lekci Pilates si hned po skončení odcvičí doma před televizní obrazovkou z DVD. Někteří žijí v představách, že i dokonce se dá cvičit Pilates z otevřené knížky podle instrukcí a nebudou tak potřebovat pomocnou a hlavně "kontrolní" ruku instruktora Pilates. Právě Vy na základě pokynů Instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či Osobního Trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink může pravidelným vedením lekcí úspěšně procvičovat základní rutinní pohyby a tak pomoci dosáhnout vašich vysněných cílů. Bez principu kontroly, rutina nikdy nebude tou dosažitelnou metou v našem cvičení Pilates.

Platící přísloví "Opakování je matka moudrosti", které zdůrazňuje důležitou roli při představě onoho principu Pilates, není jen obyčejnou frází. Nestačí si jen naučené pohyby jednou vyzkoušet, je třeba je neustále připomínat tělu. Vyvolávat z centrálního nervového systému CNS dle jednotlivých programů a především je procvičovat. Opakovat ať již v samostatných lekcí Pilates pod vedení zkušeného Instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či Osobního Trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink nebo si je jen tak připomenout v denním životě. Následně je pak opět "zapisovat" po různých opravách a správných provedení zpět do CNS pro další nové zopakování. Jen tak při neustálém opakování, vyvolání a uložení do CNS se naučíme správnému pohybu a celkovému stereotypu.

Na základě pravidelného, rutinního tréninku pohybu můžeme v brzké době očekávat zlepšení ať již samotného návyku či celkového držení těla v důsledku aktivního zapojení hlubokého svalového stabilizačního systému páteře v lekcích zdravotně funkčního Pilates Institute® dle předchozích principů samotného autora Joseph Hubertus Pilates.

Principy Pilates: