PRECIZNOST - 5. princip Pilates

pilates_clinic_daniel_muller_leg_pull_proneNěmecká důslednost, potažmo preciznost samotného autora cvičebního konceptu Joseph Hubertus Pilates je v pořadí pátým principem celé metody Contrology - dnes Pilates. Je úzce spojena s prvním pravidlem Pilates cviků - koncentrace, neboť jsou v ruku v ruce doplňovány a zpřesňovány při pravidelném cvičení.

Přesnost či dokonalost provádění cviků dle pokynů Instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či Osobního Trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink je pro mnohé ze začátku velice obtížné. Každý se ihned snaží vše provést, co možná nejdokonaleji, jak to jde. Tak jak to vidí ať již na samotném Instruktorovi Pilates či u Osobního Trenéra Pilates nebo i na cvičící sousedce vedle. Při daném napodobování cviků Pilates většinou nebere ohled na kvalitu samotného provedení, ale jen tak kvantitativně se snaží vše obsáhnout a zacvičit.

Kvantita provedení cviků začátečníka však není zcela kontrolována centrálním nervovým systémem CNS a tak následně nemůže být vyhodnocena CNS správně pro zlepšení pohybového návyku. Kvalita pohybu je rozhodující pro zlepšení ať již nervosvalové koordinace tak i pro držení těla s bezbolestnými zády, páteří a kloubů. Není důležité vše při lekcích Pilates napodobovat a odcvičit tak jako ti druzí. Hlavní je pochopit a zvládnout i třeba tu jednodušší verzi s lehkostí a precizností. Jen tak nám  zdravotně fuknční cvičení Pilates Institute® přinese rychlé dosažení našich cílů.

Principy Pilates: