KONTROLA - 4. princip Pilates

pilates_clinic_daniel_muller_cat_swimmingCvičení Pilates vyžaduje nejen naši koncentraci na jednotlivé provedení Pilates cviků, ale také onu zpětnou kontrolu při provádění pohybu. Zpětná kontrola pohybu nám určuje právě naše meze. Meze přes které bychom neměli násilně pokračovat v pohybu. Jen tak můžeme totiž rozvíjet nejen sílu, flexibilitu, ale i další složky pohybu, také i koordinaci svalů v boji proti bolestem zad, páteře a kloubů.

Jedna ze složek centrálního nervového systému CNS má při provádění jakéhokoliv pohybu zpětnou informativní kontrolu. Ta je předávána vždy po celou dobu pohybu našemu mozku k vyhodnocení. Ten opět vyhodnotí případnou nově vzniklou situaci a dá impuls k pokračování pohybu, který zamýšlíme udělat. Zjednodušeně řečeno - po každém sebemenším pohybu stále mozek koriguje a kontroluje směr, rychlost a další fyzikální veličiny určující náš pohyb.

Jednoduchý příklad nám vše dokonale objasní. Zamýšlím uchopit sklenici vody postavenou na stole. CNS vyšle vzruch - signál paži udávající pohyb vpřed, najednou se ruka zastaví z neznámých příčin. Po celou dobu mozek dostává zpětnou kontrolní vazbu o prováděném pohybu. Najednou je v cestě překážka, paže se zastaví. CNS dostává informaci. CNS vyhodnotí danou odezvu o zastavení paže a pokyne k dalšímu pohybu paže k překonání překážky. To se děje v takové rychlosti, že si to ani neuvědomujeme až do doby něž uchopíme sklenici vody.

Zpětná kontrola prováděného pohybu je nesmírně důležitá v takto míněných mikro rozměrech. Naše tělo dané informace zpracovává bez naší přímé zainteresovanosti. Na základě toho pak může u nepřesných provedení pohybů znehodnocovat správné hybné stereotypy v držení těla, proti čemuž v lekcích zdravotně funkčního tréninku Pilates Institute® neustále bojujeme, aby naše záda byla konečně jednou bez bolesti.

Pro naše cvičení je tedy kontrola chápána více obecněji. A to v rozměrech neustálé kontroly nad pohyby, které provádíme během Pilates cvičení. Záleží nám na přesném kontrolovaném pohybu, neboť při Pilates cvičení proti gravitaci platí následující pravidlo: "Čím pomalejší kontrolovaný pohyb, tím větší získáme sílu."

Principy Pilates: