IZOLACE - 7. princip Pilates

pilates_clinic_daniel_muller_spine_twistPilates odhalí každého z nás, nikdo před ním neukryje žádnou slabinu, o které ví. Žádné maskování nikomu nepomůže. Pilates Institute® cvičení dokáže i odhalit věci, o kterých zatím ani cvičící neví a ani je netuší. Tím pádem Pilates Institute®, jako jeden ze systému moderní preventivní rehabilitace, může následně na daných slabinách a omezeních pracovat dokonaleji a rychleji než ostatní cvičební systémy. Může tak předcházet následným lékařským či fyzioterapeutickým zákrokům.

Většina z nás při jakémkoli cvičení upravuje automaticky své hybné stereotypy, své pohybové programy (pokud nejsou v dokonalém provedení) něčím, co by daný pohybový stereotyp obecně vůbec zapojit  neměl. Například pohyb v rameni. Každý z nás  zvedá paži přes předpažení do vzpažení. Avšak už málo kdo umí tento pohyb zvládnout bez pohybu páteře a hlavy. Buď se prohneme v páteři v oblasti hrudní a bederní směrem do lordózy nebo se nám hlava předsune vpřed (obrázek dole). Celý systém pohybového stereotypu zvednutí paže v rameni není správně izolován například v důsledku celkové nepohyblivosti ramene a tak tělo musí vědomě nahradit pohyb ramene něčím jiným, aby dosáhlo požadovaného zadaní - zvednutí paže do vzpažení.

pilates_clinic_daniel_muller_cviceni_kancelarProto je důležité pracovat nejen při cvičení Pilates Institute® s izolovanými pohyby v jednotlivých kloubních strukturách spolu s předchozími principy Pilates dle autora Joseph Hubertus Pilates. Teprve takový trénink svalové koordinace a souhry nám nejprve pomůže obnovit naše zapomenuté pohybové návyky v základních hybných jednotkách. Ty poté spojujeme dle instrukcí Instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či Osobního Trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink v souhru komplexního provedení celkových návyků - programů pohybové dovednosti. Zjednodušeně řečeno - nejprve se naučíme izolované jednotlivé písmenka, poté slabiky, slova a na nakonec budeme tvořit celé věty a souvětí. Bez jednotlivých písmenek, slabik bychom nemohli utvářet vůbec nic.

Vzdělávací stránkou techniky Pilates Institute® v principu izolace rozumíme naučení se vnímat a poslouchat naše tělo během vyrovnávacích prvků cvičení Pilates Institute®. Začínáme se učit vnímat celkovou strukturou řízení centrálního nervového systému CNS, proti které získáme kontrolu nad pohybem každé svalové skupiny.

Principy Pilates: