Znáte principy Pilates?

Šest základních principů pro každého, kdo cvičí nejen Pilates metodu spolu s dvěmi přidanými principy.

  1. KONCENTRACE
  2. DÝCHÁNÍ
  3. CENTRUM TĚLA
  4. KONTROLA
  5. PRECIZNOST
  6. PLYNULOST
  7. IZOLACE
  8. RUTINA

PILATES INSTITUTE®

pilates_institute_logo-jpg.jpgMetoda školy PILATES INSTITUTE® UK patří k předním vzdělávacím institucím na světě v oblasti Pilates metody jako další z řad modifikací klasického konceptu kontrologie samotného Joseph Hubertus Pilates.

Impulsem nového konceptu bylo zavedení metody Pilates do fitness průmyslu, kde Michael King (fotografie) již řadu let působil jako lektor a novátor řady fitness programů. Na základě onoho zavedení metody Pilates mezi běžnou populaci - nikoli tanečníky, baletní sólisty či sportovce - musely nastat změny i metodiky a didaktiky výuky této skvělé metody Pilates, aby se zabránilo po fyzioterapeutické stránce nežádoucímu poškození pánve či páteře u běžné populace viz také úvod do pilates.

PILATES INSTITUTE® byl založen v roce 1999,kdy její zakladatel Michael pilates_clinic_daniel_muller_michael_king-jpg.jpgKing, Direktor of PILATES INSTITUTE® praktikoval a vyučoval Pilates více než 27 let v USA, Anglii a mnoha dalších státech. Na základě svých zkušeností s Pilates metodou, fyzioterapeutického výzkumu a zkušeností z výuky skupinových i individuálních fitness aktivit vytvořil ucelený koncept PILATES INSTITUTE FACULTY.

pilates_clinic_daniel_muller_pilates_cadillacOd roku 2000 se Pilates Institute® snaží vzdělávat a připravovat budoucí lektory a instruktory Pilates metody nejen ve Velké Británii, ale také ve více jak dvaceti pěti zemí světa. Spojením klasického pojetí Pilates metody a novodobého fyzioterapeutického výzkumu o CORE udává směr spolu s dalšími světově uznávanými školami v oblasti Pilates metodiky a didaktiky.

V 2007 se PILATES INSTITUTE® CZECH v zastoupení společnosti Multitrax a ve spolupráci se vzdělávacím institutem FACE CZECH představuje i v České republice a na Slovensku. Během uplynulých let proběhla řada školení pilates - certifikace prvního a druhého stupně(Instruktor Pilates, Osobní Trenér Pilates) pod vedením zkušeného lektora Mgr. Daniela Mullera, který se Pilates metodě věnuje od přelomu roku 2001/2002.

Informace o vzdělání Pilates v České a Slovenské republice naleznete v buď odkaze PILATES INSTITUTE® nebo v jednolivých odkazech: