Diagnostika Individuální tréninku Pilates Clinic - Client Program

pilates_clinic_daniel_muller_pilates_studio_smileDiagnostika Individuální tréninku Pilates Clinic - Client Program (dále jen Pilates Diagnostika) dle metodiky Pilates Institute® je součástí prvního setkání osobního trenéra s klientem. Úvodní ústní pohovor v přátelském duchu obsahuje řadu otázek na aktuální zdravotní stav, fyzickou zdatnost a především celkové možnosti, cíle a přání klienta.

Pilates diagnostika není chápána jako celková fyzioterapeutická diagnostika prováděna dle ustanovených pravidel oboru fyzioterapie. Jedná se především o navazování kontaktu klienta s osobním trenérem Pilates Institute®. Pro individuální cvičení pilates potřebuje osobní trenér znát všechny informace o Vašem těle, pohybových návycích a případnou zkušenost s tělesnou zátěží v podobě tréninku. Nebojte se mu vše sdělit, jen tak Vám může velice rychle pomoci k kýženým cílům.

Na základě Pilates diagnostiky Vám velice rychle zkušený osobní trenér Pilates Institute® nabídne změny hybných návyků pro Vaše každodenní činnosti, které pomohou například od bolestivosti zad, páteře a kloubů - některé rady naleznete v sekci Pilates Clinic radí.

Poté v Pilates diagnostice následuje krátké vyšetření držení těla, kde se osobní trenér zaměřuje na svalové dysbalance  a celkové držení těla jak ve statickém tak i v dynamickém zatížení.

pilates_clinic_daniel_muller_pilates_reformer_02Výsledky Pilates diagnostiky aplikuje osobní trenér Pilates Institute® okamžitě do celkového Individuálního tréninku Pilates Clinic - Client Program a to samozřejmě s ohledem na individuální pohybové možnosti spolu s dalšími specifickými požadavky klienta.

Diagnostika Pilates pod vedením zkušeného osobního trenéra Pilates Institute® není přebytečný luxus, jak je často veřejností vnímáno. Je to garance toho, že budoucí Váš čas a úsilí strávené při Vašem tréninku pilates budou, co nejefektivně využity k dosažení kýžených výsledků.