Pilates Clinic - reference klienta - Peter Palečka


Pilates Clinic - reference klienta - Peter Palečka

Dan zásadním způsobem a ve velmi krátkém čase podstatně zkvalitnil můj život.

Jsem vystaven manažerským stresům a od jisté chvíle jsem začal pociťovat typické příznaky převážně sedavého zaměstnání - bolesti páteře, problémy s nadechnutím se, zablokovaná záda. Vše je již minulostí.

Danův velmi odpovědný a individualizovaný přístup a jím uplatňované, chirurgicky přesně cílené cviky metody Pilates zaktivizovaly svalové partie, k jejichž zpevnění bych se sám nikdy nedopracoval, uvolnil zablokovaná záda, vzpřímil mou chůzi a vnesl do mého života nový, doposud netušený pocit obnovené energie a sílícího přesvědčení, že se zbavím civilizačních neduhů.

Vřele doporučuji a sám hodlám v "resuscitaci" pod Danovým vedením dále pokračovat.

Peter Palečka
Člen představenstva a náměstek generálního ředitele, Corporate Secretary
18.05.2008
Publikováno: 18. 06. 2010