CORE a jeho účinky na držentí těla


CORE a jeho účinky na držentí těla

Daniel Muller napsal článek pro laickou veřejnost o aktivaci svalů středu těla - CORE, nejen v technikách Pilates metody, a jeho vlivu na správné držení těla - článek napsán pro časopis Regenerace číslo 10/2009 strana 52 - 53.

Nejdůležitější na osovém orgánu je pánev, která svoji pozicí ve středu našeho těla předurčuje postavení páteře a vznik nejvíce problémů s držením těla. Pro správné držení těla je tedy zapotřebí, aby pánev byla v neutrální poloze spolu s páteří. Tehdy dochází k nejefektivnějšímu zapojení svalů středu těla – CORE. Podle nejužšího rozdělení se CORE skládá ze čtyř nejdůležitějších hlubokých stabilizačních svalů, které potřebujeme pro správné držení těla. Jsou jimi:

Právě tyto svaly, pro naši představu jako šest stěn krychle uložené ve středu těla, zajišťují chod našeho vzpřímeného těla. První stěna krychle jsou svaly podél páteře – mm. multifidi, které drží obratle ve správném postavení a tím zajišťují správnou funkci plotýnek. Horní stěna krychle - bránice zajišťuje dech a následnou funkčnost stability páteře při nádechu a výdechu. Příčný sval břišní, boční stěny krychle zase drží všechny vnitřní organy dutiny břišní na správném místě a tak podporuje jejich správnou funkci. Jako poslední stěnou krychle je pánevní dno (viz minulé číslo).

Při správném postavení pánve v neutrální poloze (pánev není ani vysazená ani podsazená) je břišní svalstvo zpevněné spolu s pánevním dnem a svaly podél páteře. Bránice, jako poslední sval z hlubokého stabilizačního systému, pracuje nejdokonaleji a tak správný dech nevytváří odchylky v držení těla – pánve a páteře. Vše však musí fungovat najednou a to přibližně na 30%ní sílu kontrakce, aby nedošlo k vyřazení jednoho svalů z celkového systému CORE. Například při stažení břicha na 100% se bránice při nádechu nedostane do optimální polohy a celkový systém tak ztrácí na efektivnosti a tím pádem vznikají svalové dysbalance z přetížení jednotlivých segmentů.

Právě dech je velice komplikovaný a slouží k nápravě vadného držení těla při práci ostatních svalů z CORE. Celá moderní fyzioterapie využívá daného principu aktivace core pro navrácení správného držení těla. Dokonalé dýchání může odstranit spolu s celkovou aktivací CORE bolesti zad a jednotlivých přechodů páteře v oblastech krční – hrudní, hrudní – bederní. Aktivace CORE může nejen napravit vadné držení těla s následným odstraněním bolestivosti zad, ale je především důležitá pro naše každodenní aktivity, jako je chůze, sed, leh a činnosti jakou jsou trávení, vyměšování, apod. Při dysfunkci celkového systému stabilizace CORE se objevují i problémy bolestivosti hlavy, kolen, kyčelních kloubů apod.

regenerace_core_daniel_muller_2009_105x proč aktivujeme CORE?

  • znamená odlehčení páteře a to především plotýnek
  • odstraňuje chronické bolesti zad
  • umožňuje správnou polohu vnitřních orgánů nejen v dutině břišní
  • umožňuje volný pohyb bez nadměrného svalového napětí
  • umožňuje harmonický a nenásilný pohyb končetin

Nácvik stability CORE je bezkonkurenčně vhodný, bezpečný a účinný pro udržování tělesné kondice v jakémkoliv věku a to i u lidi s nadváhou, neboť aktivuje hluboké svaly a nepřetěžuje již tak přetížené svaly.
Publikováno: 30. 11. 2009